Contact Us Home > Contact Us

Add: The junction of  Yumen Road and  Shiji Road,Zhouzhuang Town, Jiangyin City,jiansgu,China
Postcode: 214423
Tel: 86-510-86979785
Fax: 86-510-86979793
Contact: Mr.Qian
Mobile: 8615152270583
Web: http://www.naxin-mt.com
E-mail: travise8@naxin-mt.com, admin@naxin-mt.com